1.ca.08. El substantiu: definició i tipus. Gènere i nombre.

esramonllull.netResultado de imagen de els substantius ramat

 

 
 El nom o substantiu és una paraula que serveix per designar un ésser viu(zebra), una cosa concreta (llibre) o una cosa abstracta, com poden ser els sentiments, les idees, etc.(amor).
Segons allò que designen els noms es classifiquen en grups:

Els substantius (3)

 

 

La primera lletra dels noms propis s’escriu amb majúscula: Ramon Llull, Amèrica, Puig Major.

No s’escriuen amb majúscula els dies de la setmana, els mesos de l’any i els punts cardinals: el 24 de desembre, el sol es pon per l’oest. En canvi, escriurem els punts cardinals amb majúscula si formen part d’un topònim: l’Oest americà, Àfrica del Sud, l’Europa de l’Est.

Classificació

Segons la seva extensió, el nom substantiu es pot classificar en:

 • Comú: fa referència a éssers animats o inanimats, o conceptes en general ( home, lleó, tomaca, pedra, valor, grandesa …)
 • Propi: nom amb el que se destaca la individualitat d’un ésser (Joan, Maria, Ebre, Montseny, l’Índia, Sol, Tintín…)
  • Antropònims: designen una persona concreta amb nom propi (Pau, Laia…)
  • Topònims: designen un lloc concret amb nom propi (Montseny, Besòs, Eivissa, Itàlia…)

Segons el significat por ser:

 • Concret: s’aplica a elements materials (taula, aigua, gos…)
 • Abstracte: anomena un concepte, qualitat, o estat que només existeix al pensament (amor, idea…)
 • Individual: designa un sol ésser o una sola cosa (orella, dit, ocell, abella…)
 • Col·lectiu: designa un conjunt d’individus (exèrcit, alumnat, eixam, ramat …)
 • Comptable: admet els determinants numerals cardinals (cadira, llapis …)
 • Incomptable: no admet els cardinals (diners, sucre, calor, paciència…)

Segons la seva formació pot ser:

 • Simple: format per un sol mot (mar, coca, ull…)
 • Compost:format per més d’un mot (caçamosques, para-xocs, bocabadat…)

 

Gènere i nombre dels substantius

 

Els substantius poden estar en singular i plural i alguns substantius poden variar en el gènere, és a dir poden ser femenins o masculins.

 

Gènere

En general, els noms són masculins o femenins i aquest gènere és arbitrari: taula, arbre, finestra, riu…

4. Noms de persones i animals

Els noms que designen persones i animals solen presentar quatre formes, per mitjà de les quals expressem el gènere i el nombre.

NomSignificat

Arrel

(part fixa)

Terminacions
(part variable)
Gènere i nombre
gatun gat de sexe masculígat-masculí singular
gataun gat de sexe femenígat--afemení singular
gatsmés d’un gat de sexe masculígat--smasculí plural
gatesmés d’un gat de sexe femenígat--esfemení plural

Alguns noms, en canviar de gènere, experimenten petites variacions en l’arrel (1, 2), substitucions de vocals (3), addicions d’altres marques de gènere (4) o adopten paraules diferents (5). Ara bé, hi ha alguns noms que són invariables pel que fa al gènere (6).

1. Variació de consonants
p / blloplloballopsllobes
t / dnebotnebodanebotsnebodes
c / gamicamigaamicsamigues
u / vesclauesclavaesclausesclaves
2. Addició de -n-
à / ngermàgermanagermansgermanes
í / ncosícosinacosinscosines
ó / nlleólleonalleonslleones
3. Substitució de vocals
e / amestremestramestresmestres
o / apallassopallassapallassospallasses
monjomonjamonjosmonges
4. Addició de marques especials
e / essaalcaldealcaldessaalcaldesalcaldesses
comtecomtessacomtescomtesses
inagallgallinagallsgallines
heroiheroïnaheroisheroïnes
ot / abruixotbruixabruixotsbruixes
ninotninaninotsnines
tor / triuactoractriuactorsactrius
leg / logapsicòlegpsicòlogapsicòlegspsicòlogues
geòleggeòlogageòlegsgeòlogues
5. Paraules diferents
PersonesAnimals
MasculíFemeníMasculíFemení
l’amola mestressal’ase (o ruc)la somera
el gendrela nora (o jove)el bocla cabra
l’hereula pubillael cavalll’euga
el maritla mullerel marràl’ovella
l’onclela tiael porcla truja
el padrastrela madrastrael bou (o toro)la vaca
6. Gènere invariable
el cantantla cantant
el captairela captaire
un escombriaireuna escombriaire
un espiauna espia
un artistauna artista
el pianistala pianista
un vianantuna vianant
el consergela conserge
el gerentla gerent

En els noms d’animals que tenen una sola forma per designar els dos sexes de l’espècie, la distinció es fa amb l’aposició de les paraules mascle o femella: una gasela mascle / una gasela femella.

 

Noms de coses

Els noms de coses tenen un sol gènere, cosa que depèn de la tradició. Així doncs, considerem que el sol és un nom masculí i que, en canvi, la lluna és un nom femení perquè des d’antic ho diem així. Com pots veure, podem reconèixer fàcilment el gènere d’aquests noms gràcies a l’article que els precedeix.

Noms masculinsNoms femenins
Cal utilitzar-los amb els articles el o unCal utilitzar-los amb els articles la o una
un avantatge
els afores
el compte
el costum
el deute
el dubte
el front
el lleixiu
el pendent
el senyal
una allau
una anàlisi
la dent
la calor
una olor
la xocolata
la suor
la resplendor
la resta
les postres

Substantius que canvien de significat segons el gènere:

el canal (via d’aigua)                           la canal (conducte, canonada)

un editorial (article)                            una editorial (empresa editora)

el fi (finalitat, objectiu)                       la fi (el final)

el llum (aparell que il·lumina)          la llum (claror)

un ordre (contrari de desordre)       una ordre (manament)

el planeta (astre)                                  la planeta (destí)

el son (acte de dormir)                        la son (ganes de dormir)

el terra (sòl, paviment)                       la terra (altres sentits)

el clau (de clavar)                                la clau (d’obrir i tancar)

el còlera (malaltia)                              la còlera (ràbia)

el pols (batec)                                       la pols (partícules)

el pudor (modèstia)                            la pudor (mala olor)

el vall (excavació)                               la vall (depressió entre muntanyes)

 

NOMBRE

Regla general: El plural es forma afegint una -s al singular: arbre -> arbres

 

• Els substantius acabats en -a, -e àtones formen el plural amb -es.dia -> dies

 

• Els noms acabats en vocal tònica afegeixen una -n abans del sufix plural:

pi -> pins

• Noms masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural en -os:

pis -> pisos

• Noms acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural, en -s o -os:

bosc -> boscs/boscos

2 substantius invariables:

•Hi ha mots que s’escriuen igual en singular que en plural.

llapis – llapis, dilluns- dilluns…

 

Hem obert el calaix dels substantius i hem estudiat què són, com són i com els utilitzam. Per tal de repassar tot el que hem treballat aquests dies a classe, feis aquests exercicis:

1. Escriu una definició de substantiu:

2. Escriu tres exemples per a cada un dels tipus de substantiu:

comú:

propi:

concret:

abstracte:

individual:

col·lectiu:

comptable:

incomptable:

3. Subratlla els substantius del fragment següent:

Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer: El meu camp visual era limitat per la casa d’enfront, i la finestra del tercer pis corresponia exactament amb la meva. Les persianes eren pintades de verd, hi havia geranis a l’ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i que un dia va fugir -una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. Una tarda vaig veure baixar llits, cadires, taules, un piano. Els veïns d’enfront devien canviar de casa. Jo mirava distret com aquells mobles es gronxaven en el buit a l’extrem d’una corda. Els crits dels homes que els carregaven a la conductora i els primers símptomes d’una primavera precoç m’emperesien l’esperit i m’impregnaven d’aquella melangia arrossegadissa que a dinou anys provoquen les coses.

 

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s